Jazykov kola na Facebooku!

+420 581 217 606
interred@interred.cz

Mezinárodní zkoušky

 • Proč je výhodné mít mezinárodní certifikát ?
 • K čemu Vás opravňuje ?
 • Jak obtížné je ho získat ?

Na tyto výše uvedené otázky se Vám pokusíme odpovědět v následujících základních informacích. V případě, že mimo níže uvedené chcete znát kompletní seznam zkoušek, ke kterým naše škola připravuje, a také rozsah a formy samotné výuky, navštivte sekci „Jazykové studium“ a posléze část: „Kursy s přípravou pro vykonání státních či mezinárodních zkoušek“, kde máte také možnost si podat přihlášku on-line.

1. Angličtina

Mezinárodní zkoušky ECL

Nejnovější typ mezinárodně uznávaných zkoušek, organizovaných mezinárodním testovacím centrem Univerzity Palackého Olomouc. Naše škola je od února 2009 akreditovaným a jediným soukromým subjektem v regionu tzv.regionálním testovacím centrem ECL, kde je možné tyto zkoušky skládat. Mimo jazyk anglický, lze tyto zkoušky skládat z německého, ruského, italského, francouzského, španělského, slovenského, či českého jazyka pro cizince.

Cambridgeské zkoušky

Výhodou cambridgeského diplomu lze spatřit v jeho mezinárodní platnosti i v jistém renomé, které uznává i řada zahraničních firem. Zkoušky jsou také akreditovány ministerstvem školství jako osvědčení o znalosti anglického jazyka u zaměstnanců státní správy. „Tyto certifikáty mají celoživotní platnost.“

Nejrozšířenější cambridgeské zkoušky lze rozdělit do tří skupin: certifikáty z obecné angličtiny (5 stupňů), certifikáty z angličtiny obchodní (3 stupně) a test IELTS.

A. Certifikáty z obecné angličtiny

Zkoušky z obecné angličtiny se skládají z pěti částí: reading (porozumění psanému textu), writing (písemný projev), use of English (použití gramatiky v praxi), listening (porozumění mluvenému slovu) a speaking (ústní projev).Patří mezi ně například zkouška Preliminary English Test ( PET ), ověřující střední znalost jazyka. PET lze složit zhruba po 350 hodinách výuky. Další – zcela nejoblíbenější a široce uznávanou je zkouška First Certificate in English ( FCE ). Obvykle se skládá po 500 vyučovacích hodinách výuky. Nejvyšší úrovní je pak CAE a CPE.
Zkoušky z obecné angličtiny jsou hodnoceny podobně: abyste byli úspěšní, musíte dosáhnout určitého bodového/procentuálního minima, certifikáty vyšší úrovně jsou pak hodnoceny známkou A, B či C.

B. Certifikáty z obchodní angličtiny

Cambridgeské zkoušky Business English Certificates (BEC) testují Vaše znalosti obchodní angličtiny a jejich absolvováním velmi zvyšujete své šance na lepší uplatnění na pracovním trhu.
Základní zkouškou je BEC Preliminary. Určena je pro kandidáty z nižší úrovní znalosti jazyka. Skládá se ze čtyř částí: čtení a psaní (1 hodina a 30 minut), poslechu (40 minut) a ústního projevu (12 minut ve dvojici uchazečů). Dalšími úrovněmi této zkoušky jsou BEC Higher a BEC Vantage.

C. IELTS

Strukturou a způsobem hodnocení se od výše popsaných zkoušek liší test International English Language Testing system (IELTS), jenž je vhodný zejména pro ty, kteří chtějí dlouhodobě studovat či žít v zahraničí, nebo pro zájemce o účast na zahraničních stážích a výměnných studijních programech na univerzitách. IELTS je v Česku organizována každý měsíc.

D. TOEFL

Mezinárodně uznávaná standardizovaná jazyková zkouška TOEFL (Test of English as a Foreign Language – Test z angličtiny jako cizího jazyka), vytvořená a administrovaná největší americká testovací organizací Educational Testing Service (ETS), ověřuje schopnost ovládání angličtiny v univerzitním prostředí. Složení této zkoušky je zpravidla vyžadováno pro přijímací řízení do vysokoškolských vzdělávacích programů, které jsou nabízeny v angličtině, a to nejen v USA. Svou obtížností odpovídají střednímu a vyššímu stupni pokročilosti (úroveň B2 a C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Výsledkem zkoušky je bodové skóre. V Česku je tuto zkoušku možné absolvovat v Praze a v Ostravě.

2. Němčina

Zkoušky Goethe-Institutu

Goethe-Institut nabízí mezinárodně uznávané jazykové zkoušky na všech stupních evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkoušky je možno absolvovat buď přímo v Goethe-Institutu v Praze nebo v některém z jeho licenčních center. Na úrovni A1/A2 jsou nabízeny zkoušky Start in Deutsch 1 a Start in Deutsch 2.

V České republice nejčastěji skládaná zkouška z němčiny, Zertifikat Deutsch, odpovídá úrovni B1. Dokládá dobrou znalost německého jazyka umožňující komunikaci v situacích běžného života. Mládeži do 15 let je určen Zertifikat Deutsch für Jugentliche. Na úrovni B2 je zkouška Zertifikat Deutsch für den Beruf, která kromě jazykových znalostí předpokládá též vědomosti z praxe. Obzvlášť zajímavý je tento certifikát pro osoby, které mají úzký pracovní kontakt s SRN nebo které by rády v SRN pracovaly.

Složením zkoušky Zentrale Mittelstufenprüfung – úroveň C1, kandidáti dokážou, že mají kvalitní znalosti německého jazyka a jsou schopni se jak písemně, tak ústně, korektně vyjádřit k mnoha tématům.

Oberstufenprüfung – úroveň C2 je doklad kvalifikovaného zvládnutí německého jazyka v profesním životě.

3. Francoušťina

Jeden z hlavních úředních jazyků v EU. Zkoušky organizuje kulturní oddělení Francouzského velvyslanectví pod záštitou Mezinárodního centra pedagogických studií. Zkouška DELF má čtyři stupně: A1 až B2. První dvě úrovně, A1 a A2, jsou určeny pro uživatele základů jazyka. Další dvě úrovně, B1 a B2, pro samostatné uživatele. Úrovně DELF A1, A2, B1, B2 existují i ve verzi pro děti a mládež. Vyšší úroveň zkoušky, DALF, má dva stupně: C1 a C2. DALF je určený pro zkušené uživatele francouzštiny a můžete ho využít např. při práci nebo studiu v zahraničí.

4. Španělština

Zkoušky DELF. Mezinárodně uznávané zkoušky ze španělštiny, které se jmenují DELF, lze skládat na třech úrovních: DELF Inicial (středně pokročilá úroveň), DELF Intermedio (pokročilá úroveň) a DELF Superior (velmi pokročilá úroveň).

Zkoušky vydává Španělské ministerstvo školství a vědy a jeho jménem je předává Institut Cervantes v Praze. Zkoušky je možné absolvovat na třech místech ČR, kromě Prahy také v Brně a v Českých Budějovicích.

 Kursy s přípravou pro vykonání mezinárodních koušek

Kursy s přípravou pro vykonání mezinárodních koušek

Předpokladem účasti v těchto typech kursů je vykonání tzv. „Diagnostickéhotestu“, na základě jehož výsledku


Proč naše škola?

 • Nabízíme tradici a kvalitu – jsme tu pro Vás od roku 1990.

 • Výuka probíhá ve skupinkách s max. 7 – 9 účastníky.

 • Naši školu absolvovalo již více jak 7 000 spokojených studentů.

 • Poskytujeme ucelené vzdělání, ne pouze jeho část za nízkou cenu.

 • Veškerý učební materiál je již zahrnutý v ceně studia, neplatíte nic navíc.

 • Jsme certifikovaným zástupcem prestižní britské sítě jazykových škol Regent Scanbrit.

 • Školní knihovna je přístupná všem našim studentům zdarma.

 • Veškeré konzultace v oblasti jazykového studia jsou u nás bezplatné.

 • Vždy se snažíme vyjít vstříc potřebám a požadavkům našich klientů.

Nabídka kurzů INTERLINGUA s.r.o.

Kursy pro veřejnost 2022/2023

individuální a skupinová výuka

Denní pomaturitní studium školní rok 2023/2024

Angličtina, němčina atd.

Kursy pro firmy 2022/2023

individuální a skupinová výuka

Kursy pro děti mládež 2022/2023

děti a mládež 6 - 19 let

JAZYKOVÝ TÁBOR, HOSTÝNSKÉ VRCHY, RAJNOCHOVICE 2023

hotel Pod Šaumburkem 20. - 25.8.2023 děti a mládež 8 - 19 let

Příprava pro mezinárodní zkoušky 2022/2023

PET, FCE, CAE, BEC

RYCHLOKURSY FAST TRACK, školní rok 2022/2023 + léto 2023

děti, mládež a dospělí

Studium v zahraničí 2022/2023

Velká Británie, USA, Řecko, Malta

Kursy pro mateřské školy 2022/2023

děti 3 - 6 let

Aktuality

Kontakt

Dr. Skaláka 1455/1,
Přerov I - Město, 750 02
tel.,fax.: 581 217 606,
e-mail: interred@interred.cz

Jazykov a manaersk kola
INTERLINGUA REDSQUARES
Dr. Michal Frank

+420 581 217 606
interred@interred.cz

2014 INTERLINGUA s.r.o., Vechna prva vyhrazena, design a kd wedipa.com

Odkazy
Kontakujte ns