Jazykov kola na Facebooku!

+420 581 217 606
interred@interred.cz

Pomaturitní studium školní rok 2023/2024

S MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKOU A CERTIFIKÁTEM UZNÁVANÝM V RÁMCI EU

Na základě již více než dvacetiletých zkušeností zahajuje naše jazyková škola opět ve školním roce 2023/2024 jednoleté pomaturitní studium anglického jazyka, s možností kombinace se studiem němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny a nově i čínštiny a japonštiny.

1. PROČ SI VYBRAT DENNÍ POMATURITNÍ STUDIUM U NÁS

 • nabízíme kvalitu a tradici - jsme tu pro Vás od roku 1990
 • poskytujeme efektivní a kvalitní studium za bezkonkurenční cenu a slevu 30% na studium dalšího jazyka
 • školné je hrazeno v pravidelných splátkách, v průběhu školního roku
 • poskytneme Vám kompletní, ucelený učební materiál zdarma včetně slovníků, odborné literatury a CD poslechových nosičů
 • individuální konzultace v oblasti jazykového studia zdarma
 • výukové skupiny s nízkým počtem posluchačů, dáváme přednost kvalitě před kvantitou
 • pomaturitní studium absolvovalo již více než 760 spokojených studentů
 • jsme soukromým regionálním testovacím centrem pro mezinárodně uznávané jazykové zkoušky pod patronací University Palackého Olomouc
 • jsme partnerskou školou CAMBRIDGE P.A.R.K. – zkušebním centrem pro zkoušky Cambridge všech úrovní .
 • posluchači využívají wi-fi, e-learning, on-line testy, školní knihovnu, cizojazyčné časopisy a noviny zdarma
 • každoročně dle zájmu a poptávky pořádáme lyžařské a cyklistické výlety, a také další návazné jazykové studium ve Velké Británii, Irsku a USA

2. VÝHODY STUDIA

Pomaturitní studium je zařazeno ve vyhlášce MŠMT č. 19/2014 Sb. Studenti mají stejný nárok na slevy, úlevy a požitky jako studenti řádného denního studia na středních či vysokých školách (zdravotní pojištění hrazeno státem, daňové úlevy, rodinné přídavky, slevy na dopravu apod.), pokud vykonali maturitní zkoušku ve šk. roce 2022/2023 a to první maturitní zkoušku. Studium není určeno pouze čerstvým absolventům středních škol. Studium může využít kdokoliv, nemá však nárok na výhody plynoucí ze statutu studenta.

3. CHARAKTERISTIKA STUDIA

Výuka v denním pomaturitním studiu je zaměřena na procvičování a zejména rozšiřování všech jazykových dovedností,  poslechu, čtení, psaní, gramatiky, frazeologie a lexikologie. Mimo tyto jazykové dovednosti je také studium rozšířeno o reálie, kulturu daných zemí a praktickou konverzaci. Program studia, dle požadavků může zahrnovat i obchodní komunikaci, marketing atd. Studenti si osvojí jak správně napsat životopis, jak absolvovat pohovor v cizím jazyce a podobně. Studium je  organizováno v malých skupinách 12 posluchačů. Vstupní jazykové znalosti uchazečů by měly být na úrovni středoškolských požadavků. V případě, že uchazeč má pouze základní či nulové znalosti, škola umožní přijetí a stanoví uchazeči speciální studijní plán. Všichni studenti pomaturitního studia mají možnost si zvolit ke studiu anglického jazyka i některý z dalších světových jazyků, jako je němčina, francouzština, španělština, italština či ruština,  za výrazně výhodných podmínek. Naše škola rozšiřuje tuto nabídku i o studium čínštiny či japonštiny. Škola také umožní všem co projeví zájem možnost zajištění návazného studia na partnerské prestižní jazykové škole Scanbrit ve Velké Británii (Bournemouth, Londýn atd.)

4. FORMA STUDIA

Studium ve školním roce 2023/2024 bude probíhat vždy maximálně 4 vyučovací hodiny denně, (dle počtu studentů v dané skupině) od pondělí do pátku, od 4. 9. 2023 do 28. 6. 2024. Škola poskytuje na základě zájmu mimo vyučovací hodiny dalších max.150 hodin individuálních konzultací a poradenství v oblasti jazykové problematiky (přijetí na VŠ, gramatika, porozumění slyšenému, studium v zahraničí, jazykové testy, zahraniční literatura). Studenti mají bezplatně k dispozici DVD nahrávky, počítač s výukovými programy, internet, časopisy, noviny, odbornou a klasickou literaturu, to vše v anglickém či německém jazyce. V rámci výuky využívají studenti i speciální učebnu s velkoplošnou projekcí DVD filmů v originálním znění. Ve všech učebnách školy je pro studenty připraveno wi-fi připojení. Ve školním roce 2023/2024 budou moci nově všichni studenti využívat ke studiu i speciální jazykový e-learning a on-line jazykové testování s automatickým vyhodnocením testů, a archivací testů.

5. VYUČUJÍCÍ STUDIA

Všichni vyučující lektoři denního pomaturitního studia mají patřičné vysokoškolské kvalifikační vzdělání, popřípadě odpovídající specializaci, na základě které mohou vést kvalitní výuku, s co nejlepšími výsledky. Výuka v pomaturitním studiu probíhá s českými lektory a případně dle možností i s rodilými mluvčími.

6. MIMOŠKOLNÍ ČINNOST

Součástí pomaturitního studia jsou i tradiční a oblíbené mimoškolní činnosti. Jedná se především o možnost navštívit krátkodobě (4-5 dní) hlavní město Velké Británie, Londýn. V zimních měsících se mohou posluchači zúčastnit lyžařského pobytu a v měsíci květen škola každoročně pořádá cyklistický víkend. V průběhu školního roku pravidelně pořádáme pro své žáky turnaje v bowlingu a badmintonu. Mimo tyto aktivity je posluchačům pravidelně umožněna návštěva Britského centra v Olomouci, kde mají možnost se blíže seznámit se životem a kulturou Velké Británie, prostřednictvím filmů, literatury i přednášek. Pro všechny studenty pomaturitního studia slouží i vlastní školní kino, kde pravidelně provádíme projekci filmů různých žánrů v originálním znění. Mimo uvedené pořádáme i velice oblíbené večery s pravým britským grilováním, tzv. „barbecue“, ve dvorním traktu areálu školy. Veškeré výše uvedené aktivity škola organizuje pouze na základě zájmu studentů, v souladu s akceptací nákladů těchto aktivit.

7. UKONČENÍ STUDIA - MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA

Na závěr studia skládají studenti závěrečnou zkoušku a následně obdrží osvědčení o absolvování denního pomaturitního studia. Všichni posluchači mají možnost si složit mezinárodně uznávanou zkoušku ECL přímo v naší škole, pod patronací University Palackého Olomouc. Dle zájmu umožníme posluchačům také složení státních či dalších mezinárodně uznávaných zkoušek PET/A2-B1, FCE/B1-B2,CEA/C1. „Nově, od podzimu roku 2014 jsme partnerskou školou CAMBRIDGE P.A.R.K., kdy veškeré zkoušky CAMBRIDGE (PET, FCE, CAE, atd.) lze skládat prostřednictvím naší jazykové školy a v rámci denního pomaturitního studia.“

8. PŘIJETÍ KE STUDIU, CENA STUDIA

Tiskopisy přihlášek dostanou uchazeči o studium v kanceláři školy na uvedené adrese či na webových stránkách školy: www.interred.cz. Závazné přihlášky (včetně zápisného ve výši: 500,- Kč) se přijímají do 1. srpna 2023. Po tomto datu škola přijímá samozřejmě přihlášky také, avšak vždy s ohledem na kapacitu školy. Celková cena studia je bezkonkurenční a pro školní rok 2023/2024 činí : 23.800,- Kč. Školné je splatno ve čtyřech splátkách po 5.950,- Kč v průběhu školního roku, dle splátkového kalendáře. K uvedené ceně každý student obdrží zdarma nadstandardní studijní materiály (učebnice, skripta, slovníky, poslechové nosiče atd.) určené pro celé studium. Doporučujeme se informovat telefonicky, elektronicky či osobně na aktuální naplněnost a možnosti dodatečného přijetí uchazeče ke studiu. Přihlášku je možno doručit osobně, poštou či elektronicky. Zápisné se hradí v kanceláři školy, popř. na účet školy č. 159671033 / 0300 ČSOB - VS = 2023. Veškeré informace o studiu podává studijní referentka pí. Eva Remešová denně od 730 hod. do 1515 hod. v kanceláři školy, kde je možné rovněž dohodnout termín osobního informačního pohovoru s ředitelem školy. ( email : interred@interred.cz ; tel : 581 217 606 ).

9. DOPLŇKOVÉ PŘEDMĚTY POMATURITNÍHO STUDIA

Doplňkové předměty navazují na program pomaturitního studia, zpravidla probíhají v návazných odpoledních hodinách a jsou nepovinné. Ceny těchto nadstavbových bloků a hodinové dotace jsou uvedeny v ceníku studia a  vždy se řeší individuálně, dle počtu studentů ve skupině a počtu vyučovacích hodin studia. Ve školním roce je možno navštěvovat kursy těchto doplňkových předmětů:

 • Příprava na OSP Scio
 • Matematika na VŠ
 • Japonština – základy
 • Čínština – základy
 • Korejština - základy
 • Arabština – základy
 • Ruština – standardně
 • Němčina – standardně
 • Francouzština – standardně
 • Španělština – standardně
 • Portugalština - standardně

Výše uvedené předměty jsou přístupné i veřejnosti. Podrobné informace o těchto předmětech obdržíte při osobní schůzce v naší škole či při zahájení výuky DPS 2020/2021.

10. PRÁVNÍ ZAJIŠTĚNÍ STUDIA

Při zahájení studia uzavírá škola se studenty tzv. „Dohodu o zajištění denního pomaturitního studia“. Tato smlouva slouží pro právní jistotu obou stran, jak studenta, tak školy.


Soubor ke stažení /  

Stáhnout

Proč naše škola?

 • Nabízíme tradici a kvalitu – jsme tu pro Vás od roku 1990.

 • Výuka probíhá ve skupinkách s max. 7 – 9 účastníky.

 • Naši školu absolvovalo již více jak 7 000 spokojených studentů.

 • Poskytujeme ucelené vzdělání, ne pouze jeho část za nízkou cenu.

 • Veškerý učební materiál je již zahrnutý v ceně studia, neplatíte nic navíc.

 • Jsme certifikovaným zástupcem prestižní britské sítě jazykových škol Regent Scanbrit.

 • Školní knihovna je přístupná všem našim studentům zdarma.

 • Veškeré konzultace v oblasti jazykového studia jsou u nás bezplatné.

 • Vždy se snažíme vyjít vstříc potřebám a požadavkům našich klientů.

Nabídka kurzů INTERLINGUA s.r.o.

Kursy pro veřejnost 2022/2023

individuální a skupinová výuka

Denní pomaturitní studium školní rok 2023/2024

Angličtina, němčina atd.

Kursy pro firmy 2022/2023

individuální a skupinová výuka

Kursy pro děti mládež 2022/2023

děti a mládež 6 - 19 let

JAZYKOVÝ TÁBOR, HOSTÝNSKÉ VRCHY, RAJNOCHOVICE 2023

hotel Pod Šaumburkem 20. - 25.8.2023 děti a mládež 8 - 19 let

Příprava pro mezinárodní zkoušky 2022/2023

PET, FCE, CAE, BEC

RYCHLOKURSY FAST TRACK, školní rok 2022/2023 + léto 2023

děti, mládež a dospělí

Studium v zahraničí 2022/2023

Velká Británie, USA, Řecko, Malta

Kursy pro mateřské školy 2022/2023

děti 3 - 6 let

Aktuality

Kontakt

Dr. Skaláka 1455/1,
Přerov I - Město, 750 02
tel.,fax.: 581 217 606,
e-mail: interred@interred.cz

Jazykov a manaersk kola
INTERLINGUA REDSQUARES
Dr. Michal Frank

+420 581 217 606
interred@interred.cz

2014 INTERLINGUA s.r.o., Vechna prva vyhrazena, design a kd wedipa.com

Odkazy
Kontakujte ns