Jazyková škola na Facebooku!

+420 581 217 606
interred@interred.cz

Pro mateřské školy

Od září 2010 organizuje naše jazyková škola pravidelně každý školní rok výuku anglického jazyka pro děti předškolního věku.

Projekt výuky anglického jazyka v mateřských školách byl připraven naší školou jako reakce na vzrůstající poptávku, jak vedoucích pracovníků mateřských škol, tak rodičů dětí, které mateřské školy navštěvují.

Vzhledem k tomu, že výuka předškolních dětí má svá specifika, zejména po pedagogické stránce, připravovali jsme dlouhodobě tento projekt ve spolupráci s pedagogy, kteří se specializují na děti mladšího věku a s britským nakladatelstvím Oxford, které vydává řadu učebních materiálů, se specializací pro předškolní děti.

Všichni naši lektoři jsou speciálně vyškoleni pro tento typ výuky a samozřejmě patřičně vzděláni, kdy garantem je naše škola, působící v oblasti jazykového vzdělávání již po dobu 20ti let.

Výuka je organizována dle dohody po dobu školního roku, kdy naši lektoři pravidelně docházejí na výuku do mateřských škol.

Učební materiál a náplň výuky samotné jsou tvořeny výukovým souborem s názvem Cookie and Friends (Cookie a kamarádi). Jedná se o soubor z britského nakladatelství Oxford, který je úspěšně používán k výuce předškolních dětí po celé Evropě. Učebnice jsou rozděleny dle úrovní na naprosté začátečníky „starters“ a vyšší úrovně „A“ a „B“.

1. Program výuky

Kurs je určen pro děti, které s angličtinou v mateřské škole začínají či si ji průběžně zdokonalují.

Rozsah výuky je stanoven na 25 lekcí v období od října do června daného školního roku. Jedna lekce trvá od 30 do 45 min. (v závislosti na dohodě a s ohledem na schopnost dětí soustředit se), s frekvencí vždy 1x týdně. Předmětné učební materiály jsou mimo jiné i cíleny na hlavní svátky roku, a sice vánoční svátky a velikonoční svátky, a odráží tedy i kulturní kontext ve výuce jazyka.

Hlavní postavou výuky je maňásek Cookie, který mluví anglicky a začíná každou hodinu, pomáhá učiteli po celý kurs, a je využíván v mnoha cvičeních. Součástí je i plakát s klokanem Lulu a karty s obrázky určenými k prezentaci a opakování jazykového učiva. Klokan Lulu je postavou maminky a během činností objevuje nová slova, tak že vybírá karty s obrázky z klokaní kapsy. Karty s obrázky představují všechen aktivní jazykový materiál kursu.

Každá lekce má nějaký příběh, který je znázorněn na dalších velkých kartách s obrázky k příběhům a nahrán na CD či kazetě. Karty mají na druhé straně text příběhu a umožní učiteli procházet pomalu celým příběhem.

CD či kazety obsahují mimo příběhy také všechny písničky a říkanky a mají i instrumentální verzi, takže je děti mohou doprovázet sami, jakmile se text písničky či říkanky naučí.

Na fotografie z výuky v mateřské škole můžete nahlédnout zde.

2. Cíl výuky

Hlavním cílem je vyučovat angličtinu s ohledem na komplexní rozvoj dítěte. Opakování učiva a časté používání probraných okruhů je pro děti tohoto věku velice důležité. Základem učebnice „Cookie and Friends“ je neustálé opakování jazyka a jeho budování za pomocí komunikačních interakcí uvnitř skupiny dětí.

Cílem výuky je uvést děti do angličtiny a motivovat je přitažlivými a líbivými aktivitami, posílit sebevědomí, povzbuzovat osobní snahu a také vytvořit situace, kdy budou potřebovat nebo chtít komunikovat v angličtině.

3. Vyučující

Všichni vyučující, kteří pracují při výuce s dětmi mají pedagogické vzdělání se zaměřením na výuku anglického jazyka pro děti, jsou patřičně ke své práci vyškoleni a tedy připraveni. Klademe důraz na odborné vzdělání a vztah k dětem neboť si uvědomujeme jak důležitý je prvotní kontakt s jazykem, který se pak odráží v následném jazykovém vývoji dítěte. Naši lektoři vždy dojíždí do místa konání výuky, tedy do sídla dané mateřské školy.

4. Rozvrh výuky

Celkový rozsah jak již bylo uvedeno výše je 25 vyučovacích lekcí během školního roku, délka jedné lekce je od 30 do 45 min., v závislosti na aktivní pozornosti dětí. Daná lekce probíhá vždy 1x týdně v přesně určeném čase dle dohody, kdy lektor dochází pravidelně do mateřské školy k výuce. Veškerý učební materiál a pomůcky zajišťuje naše škola. V případě, že den výuky je v den, na který připadá státní svátek či školní prázdniny v průběhu školního roku, výuka v tento den se nekoná, avšak musí být dodržen celkový rozsah výuky 25 vyučovacích lekcí (vyučovacích hodin) ve školním roce.

5. Ukončení výuky

Po ukončení kursu v daném školním roce jsou děti odměněny certifikátem " Cookie and Friends "

6. Cena výuky

Celková cena výuky za jednoho žáka a školní rok 2018/19 (25 lekcí) činí: 1.600,- Kč, přičemž podmínkou zahájení výuky je, aby bylo vždy v dané výukové skupině minimálně 8-10 dětí a maximálně 15 dětí. Výuku lze zahájit i s menším počtem dětí, kdy však cena za školní rok pro jednoho žáka by byla vyšší, popřípadě dle dohody lze upravit celkovou hodinovou dotaci na daný školní rok. Další podmínkou zahájení výuky je její úhrada před zahájením, dle písemné dohody, respektive přihlášky. Ve výjimečných případech lze uhradit cenu výuky ve 2. splátkách, kdy 1.splátka je splatná 10 dní před zahájením výuky a 2. splátka je splatná nejpozději do 3. 1. daného školního roku, a sice ve dvou splátkách po: 900,-Kč.

Přihláška dítěte je závazná k celému školnímu roku, nelze tedy obě splátky samostatně dělit dle docházky. Přihláškou se zástupce žáka zavazuje k úhradě celého školného ve výši 1.600,- Kč bez ohledu, zdali dítě bude navštěvovat výuku od měsíce ledna či ne.

Cena výuky obsahuje i veškerý učební materiál potřebný k výuce, který připraví a zajistí naše škola.

7. Pokyny pro zájemce o zajištění výuky

V případě zájmu o zajištění výuky nás prosím kontaktujte, rádi Vám zodpovíme další případné dotazy. Kontaktní osobou pro výuku v mateřských školách je ředitel jazykové školy Mgr. Patrik Horký.

Přihlášku si můžete stáhnout zde:


Proč naše škola?

  • Nabízíme tradici a kvalitu – jsme tu pro Vás od roku 1990.

  • Výuka probíhá ve skupinkách s max. 7 – 9 účastníky.

  • Naši školu absolvovalo již více jak 7 000 spokojených studentů.

  • Poskytujeme ucelené vzdělání, ne pouze jeho část za nízkou cenu.

  • Veškerý učební materiál je již zahrnutý v ceně studia, neplatíte nic navíc.

  • Jsme certifikovaným zástupcem prestižní britské sítě jazykových škol Regent Scanbrit.

  • Školní knihovna je přístupná všem našim studentům zdarma.

  • Veškeré konzultace v oblasti jazykového studia jsou u nás bezplatné.

  • Vždy se snažíme vyjít vstříc potřebám a požadavkům našich klientů.

Nabídka kurzů INTERLINGUA s.r.o.

Kursy pro veřejnost

individuální a skupinová výuka

Denní pomaturitní studium školní rok 2019/2020

Angličtina, němčina atd.

Kursy pro firmy

individuální a skupinová výuka

Kursy pro děti mládež

děti a mláež 6 - 19 let

LETNÍ JAZYKOVÝ TÁBOR HRUBÁ VODA 2019, HOTEL AKADEMIE

děti a mládež 7 - 19 let

Kursy pro mateřské školy

děti 4 - 7 let

Příprava pro mezinárodní zkoušky

PET, FCE, CAE, BEC

RYCHLOKURSY FAST TRACK, školní rok 2018/2019 + léto 2019

děti, mládež a dospělí

Studium v zahraničí

Velká Británie, USA, Řecko, Malta

Aktuality

Kontakt

Dr. Skaláka 1455/1,
Přerov I - Město, 750 02
tel.,fax.: 581 217 606,
e-mail: interred@interred.cz

Jazyková a manažerská škola
INTERLINGUA REDSQUARES
Dr. Michal Frank

+420 581 217 606
interred@interred.cz

© 2014 INTERLINGUA s.r.o., Všechna práva vyhrazena, design a kód wedipa.com

Odkazy
Kontakujte nás