Jazykov kola na Facebooku!

+420 581 217 606
interred@interred.cz

Jazykový audit

1. Co je jazykový audit

Cílem jazykového auditu je přesné stanovení úrovně jazykových znalostí zaměstnanců velkých i menších firem, státních institucí, příslušníků Armády i Policie ČR apod. Na základě auditu se vypracuje komplexní dlouhodobý program jazykového vzdělávání zaměstnanců. Každý účastník získá podrobné vyhodnocení se zařazením do patřičné úrovně jazykových znalostí dle tzv."Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky", s doporučením na co se zaměřit v dalším studiu.

2. Proč jazykový audit

Chcete si ověřit jazykovou vybavenost zaměstnanců. Hodláte zahájit jazykové vzdělávání a potřebujete znát vstupní úroveň znalostí zaměstnanců. Potřebujete zvýšit jazykovou úroveň zaměstnanců při komunikaci se zahraničím.

3. Jak provádíme jazykový audit

A. Část písemná

standardizovaný diagnostický test v délce 60 minut, s ověřením gramatických, lexikálních a stylistických dovedností.

B. Část ústní

samostatný projev a konverzace se zkoušejícím auditorem v délce 10 - 15 minut, s ověřením plynulosti, gramatické správnosti projevu a schopnosti porozumět slyšenému.

4. Vyhodnocení

Písemná i ústí část je hodnocena dle mezinárodní stupnice pro cizí jazyky (Evropský referenční rámec). Hodnotí se gramatika, úroveň slovní zásoby, porozumění mluvenému slovu a plynulost vyjadřování. Zadavatel obdrží kompletní písemné vyhodnocení s návrhem postupu dalšího jazykového vzdělávání.

5. Cena

Cena za provedení komplexního jazykového auditu se pohybuje 1000,- až 1500,- Kč za jednoho auditovaného zaměstnance. Cena závisí na počtu osob, místě konání, délce konání a dalších individuálních aspektech .

6. Proč audit u nás

 • máme více než 20ti leté zkušenosti s jazykovou diagnostikou osob
 • pracujeme s vysoce kvalitními a efektivními testovacími materiály
 • důsledně prosazujeme metodiku jazykového postupu ve znalostech a dovednostech

Proč naše škola?

 • Nabízíme tradici a kvalitu – jsme tu pro Vás od roku 1990.

 • Výuka probíhá ve skupinkách s max. 7 – 9 účastníky.

 • Naši školu absolvovalo již více jak 7 000 spokojených studentů.

 • Poskytujeme ucelené vzdělání, ne pouze jeho část za nízkou cenu.

 • Veškerý učební materiál je již zahrnutý v ceně studia, neplatíte nic navíc.

 • Jsme certifikovaným zástupcem prestižní britské sítě jazykových škol Regent Scanbrit.

 • Školní knihovna je přístupná všem našim studentům zdarma.

 • Veškeré konzultace v oblasti jazykového studia jsou u nás bezplatné.

 • Vždy se snažíme vyjít vstříc potřebám a požadavkům našich klientů.

Nabídka kurzů INTERLINGUA s.r.o.

Kursy pro veřejnost 2022/2023

individuální a skupinová výuka

Denní pomaturitní studium školní rok 2023/2024

Angličtina, němčina atd.

Kursy pro firmy 2022/2023

individuální a skupinová výuka

Kursy pro děti mládež 2022/2023

děti a mládež 6 - 19 let

JAZYKOVÝ TÁBOR, HOSTÝNSKÉ VRCHY, RAJNOCHOVICE 2023

hotel Pod Šaumburkem 20. - 25.8.2023 děti a mládež 8 - 19 let

Příprava pro mezinárodní zkoušky 2022/2023

PET, FCE, CAE, BEC

RYCHLOKURSY FAST TRACK, školní rok 2022/2023 + léto 2023

děti, mládež a dospělí

Studium v zahraničí 2022/2023

Velká Británie, USA, Řecko, Malta

Kursy pro mateřské školy 2022/2023

děti 3 - 6 let

Aktuality

Kontakt

Dr. Skaláka 1455/1,
Přerov I - Město, 750 02
tel.,fax.: 581 217 606,
e-mail: interred@interred.cz

Jazykov a manaersk kola
INTERLINGUA REDSQUARES
Dr. Michal Frank

+420 581 217 606
interred@interred.cz

2014 INTERLINGUA s.r.o., Vechna prva vyhrazena, design a kd wedipa.com

Odkazy
Kontakujte ns