Jazykov kola na Facebooku!

+420 581 217 606
interred@interred.cz

Kursy pro dospělé-individuální výuka lektor-žák

Tento typ kursů „lektor - žák“ probíhá 1x nebo 2x týdně dvě vyučovací hodiny, v dohodnutém časovém termínu mezi 6.00 - 20.00 hod. V posledních letech se jedná o velmi rozšířený typ výuky, zejména z důvodu časové operativnosti a efektivitě výsledků. Výuka je velmi intenzívní, avšak časově daleko méně náročná než výuka skupinová. Během dvou vyučovacích hodin v individuálním kursu žák zvládne společně s učitelem stejné učivo, jako ve čtyř až šestihodinovém skupinovém kursu se sedmi posluchači. Individuální výuka je určena dospělým, mládeži i dětem, především však těm, kteří chtějí výrazně šetřit svůj čas a zároveň se kvalitně a zejména efektivně jazykově vzdělávat.

Kursy jsou rozděleny dle úrovně znalostí na:

 • základní
 • střední
 • pokročilí
 • pokročilí speciální ( konverzační, přípravné, odborné atd.)

1. Kursy základní

Rozsah kursu je 50 - 60 vyučovacích hodin s celkovou délkou výuky cca 5 - 7 měsíců.

Veškeré učební materiály používá účastník během studia zdarma, většina materiálů účastníkovi zůstává i po ukončení kursu. Během tohoto studia si absolvent osvojí průměrně 1.300 lexikálních jednotek, cizí jazyk používá v omezeném rozsahu, postačujícím pro běžné komunikační situace, ve kterých není vystaven nadměrnému tlaku. Dokáže se jednoduše domluvit a správně užívat každodenní výrazy a fráze. Úroveň výstupních znalostí dle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky odpovídá stupni A1 - A2. Na tento kurs navazuje kurs střední. Základní kurs je ukončen závěrečnou zkouškou. Škola vystaví osvědčení o absolvování kursu.

2. Kursy střední

Rozsah kursu je 70 - 80 vyučovacích hodin s celkovou délkou výuky cca 6 - 8 měsíců.

Veškeré učební materiály používá účastník během studia zdarma, většina materiálů účastníkovi zůstává i po ukončení kursu. Během studia si absolvent osvojí průměrně 2.800 lexikálních jednotek, cizí jazyk používá se značnou jistotou samostatně a nezávisle ve všech situacích, kromě mimořádně náročných. Absolvent je schopen běžné ústní i písemné komunikace. Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při cestování na území, kde se daným jazykem hovoří. Při písemném projevu často používá slovník. Úroveň výstupních znalostí dle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky odpovídá stupni A2 - B1. Kurs je ukončen závěrečnou zkouškou. Škola vystaví osvědčení o absolvování kursu.

3. Kursy pro pokročilé

Rozsah kursu je 70 - 80 vyučovacích hodin s celkovou délkou výuky cca 6 - 8 měsíců.

Veškeré učební materiály používá účastník během studia zdarma, většina materiálů účastníkovi zůstává i po ukončení kursu. Během studia si absolvent osvojí průměrně 4.000 lexikálních jednotek, používá jazyk zcela samostatně, efektivně a s jistotou ve většině situacích Je schopen sledovat tisk, odbornou literaturu a číst beletrii s občasným použitím slovníku Je schopen vést jednání v cizím jazyce. Úroveň výstupních znalostí dle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky odpovídá stupni B2 - C1. Kurs je ukončen závěrečnou zkouškou a škola vystaví osvědčení o absolvování kursu.

Na přání klientů připravujeme a vyučujeme kursy s odborným zaměřením, např. obchodní jazyk, kursy pro ekonomy, lékaře a jakékoli další specializace. (viz „Kursy odborného jazyka“) Na žádost klientů a v souladu s metodickým postupem kursů lze u kursů v bodě 2. a 3. kombinovat výuku českého lektora s rodilým mluvčím.

Před nástupem do kursu, mimo kurs základní, požadujeme vypracování tzv. „Diagnostického testu“. Na základě výsledků tohoto testu pak doporučíme studium dané úrovně.

Přihlášku si můžete stáhnout zde:


Soubor ke stažení /  Přihláška

Stáhnout

Proč naše škola?

 • Nabízíme tradici a kvalitu – jsme tu pro Vás od roku 1990.

 • Výuka probíhá ve skupinkách s max. 7 – 9 účastníky.

 • Naši školu absolvovalo již více jak 7 000 spokojených studentů.

 • Poskytujeme ucelené vzdělání, ne pouze jeho část za nízkou cenu.

 • Veškerý učební materiál je již zahrnutý v ceně studia, neplatíte nic navíc.

 • Jsme certifikovaným zástupcem prestižní britské sítě jazykových škol Regent Scanbrit.

 • Školní knihovna je přístupná všem našim studentům zdarma.

 • Veškeré konzultace v oblasti jazykového studia jsou u nás bezplatné.

 • Vždy se snažíme vyjít vstříc potřebám a požadavkům našich klientů.

Nabídka kurzů INTERLINGUA s.r.o.

Kursy pro veřejnost 2022/2023

individuální a skupinová výuka

Denní pomaturitní studium školní rok 2023/2024

Angličtina, němčina atd.

Kursy pro firmy 2022/2023

individuální a skupinová výuka

Kursy pro děti mládež 2022/2023

děti a mládež 6 - 19 let

JAZYKOVÝ TÁBOR, HOSTÝNSKÉ VRCHY, RAJNOCHOVICE 2023

hotel Pod Šaumburkem 20. - 25.8.2023 děti a mládež 8 - 19 let

Příprava pro mezinárodní zkoušky 2022/2023

PET, FCE, CAE, BEC

RYCHLOKURSY FAST TRACK, školní rok 2022/2023 + léto 2023

děti, mládež a dospělí

Studium v zahraničí 2022/2023

Velká Británie, USA, Řecko, Malta

Kursy pro mateřské školy 2022/2023

děti 3 - 6 let

Aktuality

Kontakt

Dr. Skaláka 1455/1,
Přerov I - Město, 750 02
tel.,fax.: 581 217 606,
e-mail: interred@interred.cz

Jazykov a manaersk kola
INTERLINGUA REDSQUARES
Dr. Michal Frank

+420 581 217 606
interred@interred.cz

2014 INTERLINGUA s.r.o., Vechna prva vyhrazena, design a kd wedipa.com

Odkazy
Kontakujte ns