Jazykov kola na Facebooku!

+420 581 217 606
interred@interred.cz

Kursy pro dospělé-skupinová výuka

Tyto kursy probíhají v malých studijních skupinách, v počtu 7 - 8 posluchačů. Výuka se koná jednou za týden, obvykle 3 až 5 vyučovacích hodin, v závislosti na typu kursu a požadavku klientů. Počátek výuky v kursech je stanoven mezi 13.00 - 16.00 hod. (dle možnosti studentů a kapacity školy), s ukončením mezi 17.00 - 20.00 hod.. Na základě požadavku může výuka probíhat i v jiném časovém úseku dne, popřípadě víkendu.

Škola nevypisuje přesné termíny konání kursů, vždy se podřídíme časovým možnostem klientů, kdy kursy otevíráme průběžně po celý rok, jakmile je daná výuková skupina naplněna.

Kursy jsou rozděleny dle úrovně znalostí na:

 • základní
 • střední
 • pokročilí
 • pokročilí speciální ( konverzační, přípravné, odborné atd.)

1. Kursy základní

Rozsah kursu je 125 vyučovacích hodin s celkovou délkou výuky 7 - 8 měsíců.

Veškeré učební materiály používá účastník během studia zdarma, většina materiálů účastníkovi zůstává i po ukončení kursu. Během tohoto studia si absolvent osvojí průměrně kolem tisíce lexikálních jednotek, cizí jazyk používá v omezeném rozsahu, postačujícím pro běžné komunikační situace, ve kterých není vystaven nadměrnému tlaku. Dokáže se jednoduše domluvit a správně užívat každodenní výrazy a fráze. Úroveň výstupních znalostí dle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky odpovídá stupni A1 - A2. Na tento kurs navazuje kurs střední. Základní kurs je ukončen závěrečnou zkouškou. Škola vystaví osvědčení o absolvování kursu.

2. Kursy střední

Rozsah kursu je 140 vyučovacích hodin s celkovou délkou výuky cca 8 - 9 měsíců.

Veškeré učební materiály používá účastník během studia zdarma, většina materiálů účastníkovi zůstává i po ukončení kursu. Během studia si absolvent osvojí průměrně 2.500 lexikálních jednotek, cizí jazyk používá se značnou jistotou samostatně a nezávisle ve všech situacích, kromě mimořádně náročných.Absolvent je schopen běžné ústní i písemné komunikace. Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při cestování na území, kde se daným jazykem hovoří. Při písemném projevu často používá slovník. Úroveň výstupních znalostí dle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky odpovídá stupni A2 - B1. Kurs je ukončen závěrečnou zkouškou. Škola vystaví osvědčení o absolvování kursu.

3. Kursy pro pokročilé

Rozsah kursu je 140 vyučovacích hodin s celkovou délkou výuky cca 8 –9 měsíců.

Veškeré učební materiály používá účastník během studia zdarma, většina materiálů účastníkovi zůstává i po ukončení kursu. Během studia si absolvent osvojí průměrně 3.800 lexikálních jednotek, používá jazyk zcela samostatně, efektivně a s jistotou ve většině situacích. Je schopen sledovat tisk, odbornou literaturu a číst beletrii s občasným použitím slovníku. Je schopen vést jednání v cizím jazyce. Úroveň výstupních znalostí dle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky odpovídá stupni B2 - C1. Kurs je ukončen závěrečnou zkouškou a škola vystaví osvědčení o absolvování kursu.

Na přání klientů připravujeme a vyučujeme kursy s odborným zaměřením, např. obchodní jazyk, kursy pro ekonomy, lékaře a jakékoli další specializace. (viz „Kursy odborného jazyka“) Na žádost klientů a v souladu s metodickým postupem kursů lze u kursů v bodě 2. a 3. kombinovat výuku českého lektora s rodilým mluvčím.

Před nástupem do kursu, mimo kurs základní, požadujeme vypracování tzv. „Diagnostického testu“. Na základě výsledků tohoto testu pak doporučíme studium dané úrovně.

Přihlášku si můžete stáhnout zde:


Soubor ke stažení /  Přihláška

Stáhnout

Proč naše škola?

 • Nabízíme tradici a kvalitu – jsme tu pro Vás od roku 1990.

 • Výuka probíhá ve skupinkách s max. 7 – 9 účastníky.

 • Naši školu absolvovalo již více jak 7 000 spokojených studentů.

 • Poskytujeme ucelené vzdělání, ne pouze jeho část za nízkou cenu.

 • Veškerý učební materiál je již zahrnutý v ceně studia, neplatíte nic navíc.

 • Jsme certifikovaným zástupcem prestižní britské sítě jazykových škol Regent Scanbrit.

 • Školní knihovna je přístupná všem našim studentům zdarma.

 • Veškeré konzultace v oblasti jazykového studia jsou u nás bezplatné.

 • Vždy se snažíme vyjít vstříc potřebám a požadavkům našich klientů.

Nabídka kurzů INTERLINGUA s.r.o.

Kursy pro veřejnost 2022/2023

individuální a skupinová výuka

Denní pomaturitní studium školní rok 2023/2024

Angličtina, němčina atd.

Kursy pro firmy 2022/2023

individuální a skupinová výuka

Kursy pro děti mládež 2022/2023

děti a mládež 6 - 19 let

JAZYKOVÝ TÁBOR, HOSTÝNSKÉ VRCHY, RAJNOCHOVICE 2023

hotel Pod Šaumburkem 20. - 25.8.2023 děti a mládež 8 - 19 let

Příprava pro mezinárodní zkoušky 2022/2023

PET, FCE, CAE, BEC

RYCHLOKURSY FAST TRACK, školní rok 2022/2023 + léto 2023

děti, mládež a dospělí

Studium v zahraničí 2022/2023

Velká Británie, USA, Řecko, Malta

Kursy pro mateřské školy 2022/2023

děti 3 - 6 let

Aktuality

Kontakt

Dr. Skaláka 1455/1,
Přerov I - Město, 750 02
tel.,fax.: 581 217 606,
e-mail: interred@interred.cz

Jazykov a manaersk kola
INTERLINGUA REDSQUARES
Dr. Michal Frank

+420 581 217 606
interred@interred.cz

2014 INTERLINGUA s.r.o., Vechna prva vyhrazena, design a kd wedipa.com

Odkazy
Kontakujte ns